Copyright

Deze website is het eigendom van Cronquels. Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van Cronquels. Verzoeken daartoe kunt u indienen bij Cronquels.

Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan kunt u deze mailen naar: contact@cronquels.nl.

Aansprakelijkheid

Cronquels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Cronquels aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Privacy Statement

De gegevens die we van u krijgen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze verstrekt. We gaan zeer vertrouwelijk met uw gegevens om en houden ons strikt aan de eisen die de wet op de Persoonsbescherming stelt. Gegevens worden niet door Cronquels beschikbaar gesteld aan derden.